Tuesday, October 2, 2012

เที่ยวบ้าน อ.มนตรี


31 สิงหาคม 2546
สมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ ได้เข้าเยี่ยม อ.มนตรี แสวงศักดิ์ที่บ้าน
ยินดีให้เข้าชมสวน ถ้าไม่รังเกียจสวนเล็กๆ ของผม
ซึ่งน่าจะสะดวก ชมได้ในวันหยุดราชการ และเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
สะดวกให้เข้าชมช่วงบ่ายโมงขึ้นไป มีต้นไม้จำหน่าย

ยินดีให้คำปรึกษา ปัญหาการปลูกเลี้ยง สำหรับนักเล่นใหม่ๆ

ต้องการติดต่อช่วงเวลาราชการ
ติดต่อ โทร. 
01-2694440 และนอกเวลาราชการ ติดต่อที่บ้าน 02-3316389
ประวัติ นายมนตรี แสวงศักดิ์
จบปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์
อาชีพ รับราชการ
ปัจจุบันเป็นนักวิชาการศึกษา 8

ประสบการณ์ ปลูกเลี้ยงแคคตัสมามากกว่า 20 ปี
เคยเป็นประธานกรรมการตัดสินประกวด แคคตัสของชมรมคนรักแคคตัส
ร่วมกับสำนักงานตลาดนัดกรุงเทพมหานคร